Til fri afbenyttelse for pressen

BOGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD PRESSEMEDDELELSE

DOWNLOAD FOTO

TILLÆGGET/DOKTORAFHANDLINGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD PRESSEMEDDELELSE

DOWNLOAD FOTO

DOWNLOAD BJARNE BRØNSERUDS REDEGØRELSE FOR DE MARKANTE OG DRAMATISKE HÆNDELSER, DER FULGTE EFTER INDLEVERINGEN AF PARTSHØRINGSSVARET TIL AARHUS UNIVERSITET I NOVEMBER 2019

FOREDRAG VED FAIR SPILDEVANDS GENERALFORSAMLING UNDER OVERSKRIFTEN “TANKER OM DEN AKTUELLE VANDMILJØPOLITIK”, DEN 3. FEBRUAR 2024 KLIK OG SE VIDEOEN

 

SUPPLEMENTET “TANKER OM DEN AKTUELLE VANDMILJØPOLITIK”

 

DOWNLOAD FOTO

AKTINDSIGT I PROFESSOR STIIG MARKAGERS OFFENTLIGE UDTALELSER I SEPTEMBER 2023, SAMT SVAR 1 OG SVAR 2 FRA AARHUS UNIVERSITET

DOWNLOAD

KRONIK AF BJARNE BRØNSERUD: “NOVANA-TAL MODBEVISER, AT INTENSIVT LANDBRUG ER ÅRSAG TIL ILTSVIND, FISKEDØD OG BUNDVENDIGER”, GROVVARENYT DEN 3. MAJ 2024

DOWNLOAD KRONIK

LÆSERBREV I GROVVARENYT DEN 7. JULI 2023: “VANDPLANERNE VIL ØDELÆGGE DANSK LANDBRUG”

DOWNLOAD LÆSERBREV

I DEPUTATION I FOLKETINGETS MILJØ- OG FØDEVAREUDVALG 17. MAJ 2023

Jørn Rasmussen fra Fair Spildevand og Bjarne Brønserud, konsulent og forfatter.

I deputationen blev fremlagt påstand om, at såvel landbrug og husejere er pålagt byrder i mere end 20 år uden lovhjemmel.

Deputationen varede i 17 minutter og der blev besvaret 3 spørgsmål.

Bogen “30 års miljøpolitik – en katastrofe!” blev afleveret til brug for udvalget. Høringssvaret fra Fair Spildevand til “Second opinion 2023” blev anvendt som udgangspunkt for deputationen. Teksten i dette høringssvar kan downloades på henholdsvis dansk og engelsk nedenfor.

DANSK    ENGELSK

PRESSEMEDDELELSE, ”BOG OM 30 ÅRS MILJØPOLITIK ER BLEVET MERE INTERESSANT”, DEN 4. MAJ 2022

DOWNLOAD PRESSEMEDDELELSE

LÆSERBREV AF BJARNE BRØNSERUD ”TAB AF NÆRINGSSTOFFER FRA DANSK LANDBRUG ER LANGT UNDER ØVRE GRÆNSE I EU’S VANDRAMMEDIREKTIV”, GROVVARENYT DEN 3. FEBRUAR 2023

DOWNLOAD LÆSERBREV

LÆSERBREV AF BJARNE BRØNSERUD ”ÅBENT BREV TIL DR’S LEDELSE: I BØR BERIGTIGE OG UNDSKYLDE”, EFFEKTIVT LANDBRUG DEN 16. MARTS 2021

DOWNLOAD LÆSERBREV

LÆSERBREV AF BJARNE BRØNSERUD ”ER FORSKERES UDTALELSER POLITISK BESTILLINGSARBEJDE?”, EFFEKTIVT LANDBRUG DEN 26. FEBRUAR 2021

DOWNLOAD LÆSERBREV

LÆSERBREV AF LANDMAND MARTIN PINHOLT OM FORSKNINGSPRAKSIS, EFFEKTIVT LANDBRUG DEN 21. JANUAR 2021

DOWNLOAD LÆSERBREV

KRONIK AF BJARNE BRØNSERUD ”ROD I BEREGNINGER AF VANDMÆNGDER”, GROVVARENYT DEN 16. OKTOBER 2020

DOWNLOAD KRONIK

KRONIK AF BJARNE BRØNSERUD MED KOMMENTARER TIL MILJØ- OG FØDEVAREUDVALGETS SAMRÅD DEN 20. MAJ 2020

DOWNLOAD KRONIK

LANDMAND MARTIN PINHOLTS LÆSERBREV ”ER DET SVINDEL FORKLÆDT SOM FORSKNING?” I EFFEKTIVT LANDBRUG DEN 1. APRIL 2020

LÆS LÆSERBREV

INDBLIK.NET BRINGER HER ET INTERVIEW MED BJARNE BRØNSERUD

LÆS INTERVIEW

BJARNE BRØNSERUDS KRONIK I GROVVARENYT DEN 27. MARTS 2020 – AARHUS UNIVERSITET ERKENDER FEJL!

DOWNLOAD KRONIK

BJARNE BRØNSERUDS PRESSEMEDDELELSE OM AARHUS UNIVERSITETS BEDØMMELSE AF DOKTORAFHANDLINGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD PRESSEMEDDELELSE

 

DOWNLOAD AARHUS UNIVERSITETS AFGØRELSE

DOWNLOAD BJARNE BRØNSERUDS HENVENDELSE TIL AARHUS UNIVERSITET ANGÅENDE BEDØMMELSERNE AF AFHANDLINGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD AARHUS UNIVERSITETS RESPONS TIL PARTSHØRINGSSVAR FRA BJARNE BRØNSERUD

DOWNLOAD BJARNE BRØNSERUDS PARTSHØRINGSSVAR TIL BEDØMMELSEN AF AFHANDLINGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD AARHUS UNIVERSITETS BEDØMMELSE AF AFHANDLINGEN 30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

DOWNLOAD NYHEDSBREV, AUGUST 2019

PORTRÆTTER

Forfatter Bjarne Brønserud

DOWNLOAD

Forfatter Bjarne Brønserud

DOWNLOAD