Landmand Bjarne Brønserud

Cand.oecon.
Mit fødselsår er 1949, samme år som NATO blev oprettet. Gennem en opvækst på landet har jeg været tæt på efterkrigstidens mange omvæltninger på lokalt plan, men også oplevet den højspændte situation under den kolde krig. Efter færdiggjort studentereksamen blev en økonomisk uddannelse valgt på Aarhus Universitet med et stort nationaløkonomisk islæt. Vejen fra universitet blev dog utraditionel, idet jeg valgte den landøkonomiske konsulenttjeneste til. Forholdene på de enkelte landbrug blev herigennem oplevet særdeles realistisk.
Denne viden tog jeg senere med ind i skoleverdenen, hvor jeg underviste først på landbrugets lederuddannelser og senere på teknikeruddannelsen. Efter 35 års uafbrudt lønarbejde valgte jeg at blive selvstændig konsulent og analytiker i 2007. Denne virksomhed har budt på mange opgaver for især foreninger og enkeltpersoner inden for landbruget. Siden 1993 har jeg ejet og selv drevet et landbrug, som gennem tilkøb og forpagtninger har svinget mellem 26-85 hektar ren planteavl og skovbrug, med aftale om at modtage husdyrgødning fra lokale svinebedrifter.