Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/9/2/30aarsmiljoepolitik.dk/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 Doktorafhandling – 30 års miljøpolitik

Doktorafhandling

30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

– en erhvervs- og samfundsøkonomisk analyse –

18. april 2018 med resume og sammendrag i dansk og engelsk version samt supplerende referencer

Afhandlingen indeholder kritiske økonomiske analyser af og vurderinger af validiteten i den danske vandmiljøpolitik siden begyndelsen af 1980’erne og frem til 2018. Der opstilles et skøn over de statsfinansielle- og erhvervsøkonomiske konsekvenser. Afhandlingen fokuserer på de politiske beslutninger og deres tilblivelse, herunder den juridiske håndtering af produktionsmæssigt indskrænkende indgreb overfor landbrugsproduktionen i relation til grundlovens beskyttelse af ejendomsretten. Summen af de mange miljøinspirerede indgreb må forudses at føre til en økonomisk katastrofe for den danske fødevareklynge og dermed alvorligt skade den danske beskæftigelse og nettoeksport.

Bestil doktorafhandlingen lige hér!

Pris: 100 kr. inkl. moms

 

DOWNLOAD BJARNE BRØNSERUDS REDEGØRELSE FOR DE MARKANTE OG DRAMATISKE HÆNDELSER, DER FULGTE EFTER INDLEVERINGEN AF PARTSHØRINGSSVARET TIL AARHUS UNIVERSITET I NOVEMBER 2019.

DOWNLOAD pressemeddelelse om doktorafhandlingen

DOWNLOAD Landbrugets klimamæssige påvirkninger – Concito’s vurdering

DOWNLOAD Landbrugets og fødevaresektorens betydning i den samlede danske økonomi

DOWNLOAD Sandt og falsk om klimagasser og fødevareproduktion