Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/9/2/30aarsmiljoepolitik.dk/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 Notitser – 30 års miljøpolitik

Notitser

30 ÅRS MILJØPOLITIK – EN KATASTROFE!

Tillæg – Doktorafhandling

Aarhus Universitet meddeler den 27. februar 2019:

Aarhus Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet har meddelt, at der fortsat arbejdes på at nedsætte et bedømmelsesudvalg for afhandlingen “30 års miljøpolitik – en katastrofe”. Institut for Økonomi har fået yderligere frist frem til den 15. april 2019 til at nedsætte et udvalg bestående af 2 eller 3 fagkyndige professorer.

Afhandlingen som består af bog og tillæg er tidligere godkendt som værdig til en videnskabelig behandling. De faglige kernepunkter i afhandlingen dækker bredt fra miljøøkonomi til drifts- og nationaløkonomiske emner. Afhandlingen har derudover en politisk analyse omhandlende Folketingets beslutninger helt tilbage fra 1984 og frem til vedtagelsen af landbrugspakken i 2017.

Centralt i analysen står behandlingen af det statslige økologiske produktionskoncept, der har fået sit eget selvstændige kapitel i afhandlingen.

 

Aarhus Universitet nedsætter bedømmelsesudvalg

Bogen ”30 års miljøpolitik – en katastrofe” er sammen med et tillæg indleveret som doktorafhandling den 27. november 2018.

Den 26. marts 2019 har Dekanen for det Samfundsvidenskabelige Fakultet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af:Professor Bo Sandemann Rasmussen fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitetet (formand).Professor Runar Brännlund fra Umeå University og Swedish University of Agricultural Sciences.Professor Michael Hoel fra Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Ovenstående bedømmelsesudvalg er godkendt af forfatteren, cand. oecon. Bjarne Brønserud. 

Bedømmelsesudvalget har fået til opdrag senest den 1. november 2019, at afgive en begrundet, skriftlig indstilling om, hvorvidt afhandlingen bør antages til forsvar for doktorgraden eller bør forkastes.

 

December 2019

“Jeg er nu i dialog med Aarhus Universitet omkring indholdet i den indsendte (doktor-) afhandling. Der vil gå endnu ca. to måneder inden den endelige afgørelse kan offentliggøres. Dialogen er dybdeborende, derfor behovet for den ekstra tid (afhandlingen blev indleveret den 27. november 2018)”.

 

DOWNLOAD Den danske oversættelse af EU´s Nitratdirektiv og Vandrammedirektiv