Facebook

Den 22. december 2016 springer en bombe – Handelshøjskolen i København meddeler, at de stopper udgivelsen af et færdiggjort toårigt forskningsprojekt om dansk miljøregulering. Denne bog tager læseren med ind i fortællingen om dette forskningsprojekts baggrund og indhold. Dramatiske hændelser undervejs i projektet på Handelshøjskolen i København blotlægges. Ud af skuffelsen over CBS projektets forlis, fødes tanken om en grundig gennemgang af det politiske spil, der har ført frem til den særlige danske miljøregulering. Ud fra 25 års landmandserfaring og en kritisk analyse af den danske lovgivningsproces, vurderes sandfærdigheden i miljøpolitikken. De overraskende og rystende konklusioner bliver fortalt i et jævnt sprog, der understøttes med billeder og faktabokse.

Bogen inkl. doktorafhandling, partshøringssvar om de efterfølgende begivenheder (2019-2022) samt supplementet "Tanker om den aktuelle vandmiljøpolitik" koster 465 kr. og kan bestilles hos Forlaget Himmerland på dette link

www.forlagethimmerland.dk

(klik her).

Bogen alene kan også købes hos landets boghandlere samt lånes på biblioteket.

30 ÅRS MILJØPOLITIK - EN KATASTROFE!
Analyser og fortællinger om politik og dets konsekvenser

Udgivet den 18. april 2018 - Dybbøldag

ISBN 978-87-970300-0-4

Forfatter Bjarne Brønserud
BOOK ET FOREDRAG!

BJARNE BRØNSERUD

Forfatterens baggrund

Læs mere

VIRKELIGHEDSTJEK FINDER DU I BOGEN

Se videoer  

Webdesign: Boosting Business, Aars